A Programming Language


A Programming Language
(מחשבים) שפת תכנות A, שפה שפותחה בשנות השישים של המאה העשרים ומשמשת בעיקר להפקת נתונים בטבלאות (בעיקר במחשבי על ובמחשבים קטנים יותר)
* * *
◙ (רתוי םינטק םיבשחמבו לע יבשחמב רקיעב) תואלבטב םינותנ תקפהל רקיעב תשמשמו םירשעה האמה לש םישישה תונשב החתופש הפש ,A תונכת תפש (םיבשחמ)◄

English-Hebrew dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • Programming language — lists Alphabetical Categorical Chronological Generational A programming language is an artificial language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. Programming languages can be used to create programs that… …   Wikipedia

 • Programming language theory — (commonly known as PLT) is a branch of computer science that deals with the design, implementation, analysis, characterization, and classification of programming languages and programming language features. It is a multi disciplinary field, both… …   Wikipedia

 • Programming Language Design and Implementation — (PLDI) is one of the ACM SIGPLAN s most important conferences. The precursor of PLDI was the Symposium on Compiler Optimization, held July 27–28, 1970 at the University of Illinois at Urbana Champaign and chaired by Robert S. Northcote. That… …   Wikipedia

 • Programming Language for Business — or PL/B is a business oriented programming language originally called DATABUS and designed by Datapoint in the early 1970s as an alternative to COBOL because its 8 bit computers could not fit COBOL into their limited memory, and because COBOL did …   Wikipedia

 • programming language — ➔ language * * * programming language UK US noun [C] ► COMPUTER LANGUAGE(Cf. ↑computer language) …   Financial and business terms

 • programming language — Language Lan guage, n. [OE. langage, F. langage, fr. L. lingua the tongue, hence speech, language; akin to E. tongue. See {Tongue}, cf. {Lingual}.] [1913 Webster] 1. Any means of conveying or communicating ideas; specifically, human speech; the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Programming Language One — Programming Language One, oft als PL/I (auch PL/1, PL1 oder PLI) abgekürzt ist eine Programmiersprache, die in den 1960er Jahren von IBM entwickelt wurde. Die Bezeichnung PL/1 ist vor allem in Deutschland gebräuchlich. Ursprünglich wurde PL/I… …   Deutsch Wikipedia

 • Programming Language 1 — noun A computer programming language which combines the best qualities of commercial and scientific oriented languages (abbrev PL/1) • • • Main Entry: ↑programme …   Useful english dictionary

 • Programming Language —   [engl.], Programmiersprache …   Universal-Lexikon

 • Programming language specification — A programming language specification is an artifact that defines a programming language so that users and implementors can agree on what programs in that language mean.A programming language specification can take several forms, including the… …   Wikipedia

 • programming language — noun (computer science) a language designed for programming computers • Syn: ↑programing language • Topics: ↑computer science, ↑computing • Hypernyms: ↑artificial language …   Useful english dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.